Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

33 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 26 marca 2009 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 33 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Samorządowej Gminy i Miasta Koziegłowy  oraz nadania Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad 33 Sesji.

19

MAR

2009

1413

razy

czytano

3877/4554

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.