Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 2011 w KoziegłowachW dniu 28 października 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg: gminnej Krusin – Rzeniszów oraz powiatowej odcinek Krusin – Winowno DK – 1. Zrealizowane projekty współfinansowane są ze środków budżetowych państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  Lokalnych 2008 - 2011. Droga wybudowana przez Gminę Koziegłowy stanowi połączenie drogi krajowej DK1 (w miejscowości Rzeniszów) z drogą powiatową 2312S (w miejscowości Krusin).Dzięki tej inwestycji, na odcinku 4 200 mb drogi, podniesiona została nośności konstrukcji drogi do kategorii KR2 (średnia), poszerzono odcinki drogi z 3,6 m do 5 m (usystematyzowanie jej szerokości na całej długości drogi), wzmocniona została nawierzchnia drogi, odtworzono i zmodernizowano odwodnienia oraz utwardzono pobocza i zjazdy, co ma wpływ na poprawę płynności, przepustowości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Droga ta kosztowała 1 447 230,92 zł z czego 723 600,00 zł to środki z budżetu państwa. Na  drodze Winowno - Krusin - DK1, która również powstała w ramach tzw. "schetynówek", położona jest nowa nawierzchnia, pogłębione zostały rowy oraz wykonano oznakowanie. Przecięcie symbolicznej wstęgi na skrzyżowaniu dróg gminnej i powiatowej nastąpiło w obecności: przedstawicieli Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, asystentki Wojewody Śląskiego  Katarzyny Wójcik, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie  Mariusza Sikory, starosty Myszkowskiego  Mariana Wróbla, v – ce starosty Jana Kierasa, radnych powiatowych i gminnych, burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, zastępcy burmistrza Stanisława Błońskiego, sekretarza GiM Koziegłowy Krzysztofa Bąka, Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy  Joanny Kołodziejczyk, sołtysa Winowna  Barbary Zimnej, sołtysa Rzeniszowa Wojciecha Radeckiego, sołtysa Krusina Krzysztofa Gajdziaka, proboszcza parafii Winowno ks. Roberta Rajczyka oraz pracowników Urzędu, przedstawicieli OSP Winowno i lokalnej społeczności. Radny powiatowy, sołtys wsi Krusin, Krzysztof Gajdziak w imieniu mieszkańców Rzeniszowa, Krusina i Winowna, serdecznie podziękował władzom gminy, powiatu i województwa oraz pracownikom tych urzędów, za  podnoszenie standardu lokalnych dróg, co jest głównym celem rządowego programu, oraz bezpieczeństwa ich użytkowników. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowym poprawiają się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych, a także dostępność komunikacyjna ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie. Gmina Koziegłowy do drugiej edycji programu, na rok 2010 złożyła dwa wnioski: Przebudowa drogi gminnej nr 595023S Siedlec Duży-Siedlec Mały w gminie Koziegłowy, Remont drogi gminnej Rzeniszów-Markowice (nr 595007S i nr 595006S). Wnioski sporządzone przez referat promocji i rozwoju oraz referat inwestycji, znalazły się na liście rankingowej, która ukazała się już na stronie  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. BK 

02

LIS

2009

1499

razy

czytano