Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dzięki projektom z EFS Możemy więcej

 

 

15 grudnia w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowany projekt przez GMOPS Koziegłowy pn . „Mogę więcej”. Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach zrealizował drugą edycję projektu systemowego współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestnicy projektu zostali objęci kontraktem socjalnym w ramach którego uczestniczyli w kursie „Artystycznej wytwórczości wiórowej”, Kursie prawa jazdy kategorii B oraz kursie przedsiębiorczości. Objęci byli  również wsparciem psychologa  i doradcy zawodowego.  W spotkaniu uczestniczyły osoby uczestniczące w projekcie, burmistrzowie, pracownicy urzędu, wolontariusze oraz Katarzyna Morawiec, kierownik wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Kierownik GMOPS Bożena Strzelecka  - Kłopot omówiła zrealizowany projekt oraz serdecznie pogratulowała uczestnikom  min powiedziała „ Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, któremu mam nadzieję sprostowaliśmy  a efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin”. Burmistrz Jacek Ślęczka podziękowania skierował do Urzędu Marszałkowskiego za umożliwienie realizacji takich projektów, a pracownikom GMOPS Koziegłowy za wyjątkowość działań oraz umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi i wiedzy oraz podejmowania dodatkowych zadań w celu sprostania wyzwaniom, potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców. Burmistrz przypomniał również o sukcesach za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej jakimi są dwa wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla GMOPS Koziegłowy za całokształt pracy  i nowatorskie rozwiązania oraz dla Gminy i Miasta Koziegłowy w ramach Dobrych Praktyk Aktywnych Form Pomocy.  Gmina Koziegłowy, jako jedna z trzech w Polsce  otrzymała wyróżnienie w kategorii  zespołowej za pomysłowość, nowe rozwiązania i skuteczność realizowanych lokalnych projektów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze I „  Klub Integracji Społecznej jako animator lokalnej przedsiębiorczości społecznej”.  Katarzyna Morawiec podkreśliła również  wyjątkowość koziegłowskiego projektu Mogę więcej, który szczególnie wyróżnił się na mapie realizowanych na Śląsku projektów, a pomysł, zaangażowanie realizatorów przełożone na możliwość rozwoju beneficjentów utwierdza w przekonaniu, że wydawanie środków publicznych  na takie przedsięwzięcia ma sens. Głos zabrali również wykładowcy zatrudnieni w ramach projektu, dziękując za możliwość uczestniczenia w budowaniu przyszłości uczestników,  „ w Koziegłowach atakuje się problemy pomagając ludziom z syndromem bezradności, który nie pozwala im  iść do przodu. Dane  tym ludziom wsparcie, informacje, pomoc we właściwym momencie oraz odpowiedni klimat, przygotowało ich do przełamania tych barier”- powiedziała psycholog Irena Kapuśniak.

 

 

 

W imieniu uczestniczek projektu podziękowania złożyła Ewa Knafel „ dziękujemy wszystkim za wiedzę, za nową  szansę w życiu za okazane serce”.  


 


Spotkanie zakończyło się życzeniami  i prezentami świątecznymi dla uczestników projektu oraz wolontariuszy współpracujących z GMOPS w Koziegłowach. BK

 

 

23

GRU

2009

1429

razy

czytano

3699/4531

Najnowsze aktualności