Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie gminnego sztabu kryzysowego z sołtysami

 

Spotkanie gminnego sztabu kryzysowego z sołtysami

 

15 stycznia w Urzędzie Gminy i Miasta  Koziegłowy odbyło się spotkanie gminnego sztabu kryzysowego z sołtysami  oraz kierownikami jednostek i referatów Urzędu. „  Powołany w niedzielę Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszli burmistrzowie, inspektor ds. zarządzania kryzysowego Józef Gorzelak, dyrektor ZUK oraz kierownicy jednostek, nadal czuwa  nad działaniami usuwania skutków ataku zimy. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych udostępniają agregaty prądotwórcze, usuwają powalone drzewa i zwisające połamane a niebezpieczne gałęzie. W szkołach przygotowywane są  ciepłe posiłki oraz udostępnione sanitariaty z ciepłą wodą dla uczniów. Zwracam się z prośbą o każdy sygnał od mieszkańców o uszkodzeniach i awariach, które cały czas mogą wystąpić. Uszkodzenia można zgłaszać do Urzędu Gminy, oraz pod numery alarmowe w sytuacji kryzysowej, czynne całodobowo. Zakład energetyczny nie jest w stanie zlokalizować od razu wszystkich usterek, ważna jest współpraca i  wzajemna pomoc. Na dzień dzisiejszy wysokie napięcie jest dostarczane do wszystkich miejscowości, gorzej wygląda sytuacji z liniami niskiego napięcia, to co dzisiaj jest naprawione jutro może być znów uszkodzone lub odcięte ze względu na bezpieczeństwo lub inne naprawy oraz możliwością pogorszenia się  pogody. Usuwanie zalegających połamanych drzew na liniach energetycznych oraz innych tego rodzaju awarii, może odbywać się tylko pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego, mieszkańcy nie mogą sami podejmować takich działań.  Proszę zgłaszać wszystkie zagrożenia. Zespół Usług Komunalnych całodobowo przyjmuje zgłoszenia awarii wody.  Do Ośrodka Pomocy  Społecznej mogą zwracać się osoby wyjątkowo  potrzebujące pomocy.  Dziękuję wszystkim osobom i służbom, zwłaszcza strażakom, za pomoc i sprawne działania” – powiedział min. burmistrz Jacek Ślęczka.

 

Spotkanie gminnego sztabu kryzysowego z sołtysami

 

Sołtysi przedstawili sytuacje w swoich miejscowościach nie szczędząc zarzutów w kierunku złej  organizacji pracy zakładu energetycznego. W Lgocie Nadwarciu przy ul. Nadrzecznej od wtorku nie wymieniono złamanego słupa, nadal brak w tym rejonie energii elektrycznej, nie pracują  piekarnie. Przerwy w dostawie  prądu ciągle odnotowuje się w miejscowościach Mzyki, Siedlec Duzy, Koziegłowy – Rosochacz, Krusin. Sołtys wsi Nowa Kuźnica gorąco podziękowała osobom, które pomagały pracownikom zakładu energetycznego przy  usuwaniu połamanych drzew zalegających na liniach  energetycznych :  A. Przewieźlik, S. Piątek, P. Korek, J. Kluczny, I. Zając, T. Biały, J. Ostrowski, M. Banasiński.  Ze strony sołtysów padły również propozycje zabezpieczenia odpowiedniego wyposażenia , na wypadek takich sytuacji kryzysowych, typu piły spalinowe, agregaty prądotwórcze, współpraca z innymi zakładami energetycznymi,  a przede wszystkim wymiana starych słupów i linii energetycznych.

 

Spotkanie gminnego sztabu kryzysowego z sołtysami

 

W obecnej sytuacji pogodowej  zagrożeniem  może być również zalegający na dachach, rynnach, balkonach, śnieg i lód. Przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach wynikających zarówno z prawa budowlanego jak i Rozporządzenia Nr 12/2009 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. BK

 

Atak zimy w Gminie Koziegłowy
 

 

16

STY

2010

1714

razy

czytano

3745/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.