Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Informacje o realizacji projektu

Powiat Zawierciański przystąpił do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim".

Jest to zadanie realizowane z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest aktywizacja 300 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu zawierciańskiego, poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji obejmującej działania społeczne, zawodowe, zdrowotne i edukacyjne.

Realizacja projektu oparta jest na partnerstwie publiczno - społecznym. Partnerami Powiatu Zawierciańskiego jest Gmina Zawiercie oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

W imieniu Powiatu (Partnera Wiodącego) zadania „Kompleksowe działania na rzecz aktywnej integracji” realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. W imieniu Partnera nr 1 - Gmina Zawiercie, zadanie "Kompleksowe działanie na rzecz aktywnej integracji w gminie Zawiercie" będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu,
a Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (Partner nr 2) zrealizuje "Zajęcia reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej".

Łączna wartość projektu wynosi - 4 999 999,61 PLN,

z tego:

dofinansowania z UE wynosi  -  4 249 999,67 PLN,

wkład własny Partnerów - 749 999, 94 PLN.

Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2017 roku.

14

PAŹ

2020

39

razy

czytano

pcpr.zawiercie.powiat.pl

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.