Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

„Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+” UDA – POKL.09.05.00-24-430/12 
w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Gmina i Miasto Koziegłowy od 03.03.2014 do 23.05.2014 realizowała projekt pn. „Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+”.
W ramach Projektu wsparciem objęto 20 uczestników (10 kobiet i 10 mężczyzn) nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Koziegłowy w wieku 50+, w tym 2 osoby niepełnosprawne.
Całkowita wartość projektu wyniosła 26 755,00 zł brutto, w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi 85 %, a pozostałe 15% sfinansował budżet państwa. 
Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez mieszkańców Gminy Koziegłowy w wieku 50+ poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach.

 W ramach projektu przeprowadzono:

Cykl szkoleń „Komputeryzacja i cyfryzacja”. W ramach szkolenia przeprowadzono łącznie 75 godz. szkoleń po 37,5 godz. dla każdej 10 osobowej grupy uczestników projektu. Szkolenie polegało na podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności obsługi Internetu, e-learningu oraz nowoczesnych form komunikowania.

Cykl szkoleń „agroturystyka”. W ramach szkolenia przeprowadzono łącznie 21 godz. szkoleń po 10,5 godz. dla każdej 10 osobowej grupy uczestników projektu.  W trakcie cyklu szkoleń przybliżone zostały zagadnienia dot. agroturystyki.

W ramach projektu zorganizowano również wyjazd studyjny jednodniowy do Centrum Nauki Kopernik” w Warszawie dla uczestników projektu.

Ostatnim zadaniem projektu było 2 godz. seminarium informacyjne podczas którego  uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się na temat korzyści płynących z poodejmowania oddolnych inicjatyw edukacyjnych oraz uczestnictwa w projektach współfinansowanych z EFS.

Udział w projekcie z pewnością przyczynił się do zdobycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników, które zwiększą szanse na zatrudnienie.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.