Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2015-12-30 - 2017-10-31

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Koziegłowy w wyniku modernizacji oświetlenia ulicznego, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów.                                                                                                          

Projekt polega na wymianie wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródło światła typu LED na stanowiskach słupowych linii niskiego napięcia w gminie Koziegłowy w miejscowościach: Koziegłowy, Cynków, Pińczyce oraz Koziegłówki.

W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane roboty budowlane, zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Inwestycja przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2). Zadanie umożliwi również poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów transportu publicznego. Przy oświetleniu ulic oprawami LED uzyskuje się precyzyjniejsze oświetlenie oczekiwanej powierzchni jezdni dzięki zoptymalizowanym parametrom soczewek decydujących o rozsyle światła.  

Oddziaływanie projektu:

  • poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • ograniczenie zmian klimatycznych,
  • poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,
  • relatywne zmniejszenie kosztów związanych ze utrzymaniem infrastruktury oświetlenia ulicznego (zmniejszenie kosztów
    energii elektrycznej),
  • znaczne polepszenie warunków użytkowników transportu publicznego,
  • poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska i wypadków drogowych.

Wartość całkowita: 1 155 541,49 zł

Koszty kwalifikowane: 1 011 202,68 zł

Dofinansowanie UE: 859 522,26 zł

 

 

 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.