Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - ul. Śląska” Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej (w wyniku kompleksowej termomodernizacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zlokalizowane są mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach, zlokalizowanego w Pińczycach w gminie Koziegłowy.

 Obiekt zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji w zakresie:

- wykonania docieplenia ścian zewnętrznych;

- ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją;

- wymiany stolarki drzwiowej i okiennej na PCV.

W ramach przedsięwzięcia zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz promocja projektu.

Jednocześnie inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlano - remontowych stanowiących koszt niekwalifikowany projektu.

 

Oddziaływanie projektu:

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• ograniczenie zmian klimatycznych,

• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie kosztów ogrzewania),

• wzrost efektywności energetycznej obiektu, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową,

• polepszenie warunków życia mieszkańców,

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

• poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,

• oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego.

Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Tytuł projektu Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - ul. Śląska
   
Termin realizacji           2017-04-04 - 2019-12-31
Wartość całkowita        138 810,94 zł
Koszty kwalifikowane   132 618,32 zł
Dofinansowanie            91 493,37 zł

 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.