Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy realizuje projekt „Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta”.

Projekt polega na adaptacji części istniejących obiektów, tj. budynku Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach i budynku oddziałów zamiejscowych przedszkola w Starej Hucie, na potrzeby utworzenia nowych grup przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną.

W ramach inwestycji planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania placówek oraz utworzenie placów zabaw.

 

Zakres prac obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne) oraz zakup wyposażenia (kuchni i pomieszczeń). W ramach projektu zapewniony zostaje nadzór inwestorski oraz promocja. W wyniku realizacji przedsięwzięcia wzrośnie poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, zwiększy się dostępność do usług z zakresu edukacji publicznej, w tym możliwość organizacji różnorodnych zajęć oraz poprawi się stan techniczny obiektów.

 

Oś priorytetowa   12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie  1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie   2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT
Tytuł projektu  Zapewnienie edukacji przedszkolnej na najwyższym poziomie poprzez podniesienie jakości bazy dydaktycznej w przedszkolu w Koziegłowach i w oddziałach pozamiejscowych przedszkola w Koziegłowach zlokalizowanych w miejscowości Stara Huta

Termin realizacji    2015-10-12 - 2019-09-30
Wartość całkowita    
3 837 610,79 zł3 837 610,79 z 3 837 610,79 zł
Koszty kwalifikowane    1 785 830,65 zł
Dofinansowanie    1 275 083,08 zł

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.