Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Odczaruj szarą rzeczywistość w Lgocie Górnej

Projekt „Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej” realizowany w latach 2011 – 2012 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny  Kapitał Ludzki.
      Kwota dofinansowania Projektu opiewa na nieco ponad 413 tys. złotych, a jest on przeznaczony dla uczniów I, II i III etapu edukacyjnego.
W ramach zajęć wyrównawczych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych zorganizowano 15 grup liczących co najmniej 10 uczniów. Łącznie wsparciem objęto 200 uczniów. Ponadto wielu uczniów ma możliwość skorzystania z pomocy pedagoga oraz wsparcia i pomocy psychologa, który w każdy poniedziałek jest do dyspozycji uczniów i ich rodziców. Do tej pory z takiej możliwości nie można było skorzystać, poza Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myszkowie. Jest to jednocześnie duże ułatwienie pracy nauczycieli, którzy na bieżąco mogą konsultować się z fachowcem i wspierać rozwój swoich wychowanków.
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia pozalekcyjne: zajęcia ogólnorozwojowe, zespół instrumentalny, koło plastyczne, teatralne oraz koło dziennikarskie. Ogólnie funkcjonuje 8 grup zajęć, w których uczestniczy 151 uczniów. 
Dla ułatwienia uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach zorganizowano odwóz uczniów po zajęciach. Niezwykle ważnym działaniem w ramach Projektu jest wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły. Zakup wielu ważnych, nie tylko dla realizacji zajęć Projektu, pomocy, znacznie poprawi jakość kształcenia w szkole. Szkoła wzbogaciła się bowiem o 4 tablice multimedialne z całym oprzyrządowaniem, laptopa, drukarkę, nowoczesne mikroskopy, zestawy odczynników chemicznych ze szkłem laboratoryjnym, pomoce dydaktyczne w postaci gier edukacyjnych, pomocy grafomotorycznych, gier – dywaników, 250 pozycji książkowych do biblioteki, roczną prenumeratę 5 czasopism, zestaw instrumentów muzycznych z gitarą akustyczną i keyboardem. Zakupiono również materiały do zajęć plastycznych i znacznie wzbogacono wyposażenie świetlicy.
W dalszych działaniach przewidziano konkursy plastyczne i czytelnicze, z bogatymi nagrodami, wydawana będzie gazetka szkolna, odbędą się spotkania z pisarzami oraz 3 wycieczki dla uczestników kół.
Wszystkie działania przewidziane w Projekcie są systematycznie realizowane, a małe utrudnienia są związane z prowadzonymi pracami remontowymi. Cieszyć może fakt, iż aż 176 uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej w pierwszym okresie realizacji Projektu korzysta ze wsparcia w co najmniej dwóch formach.

 

12

MAJ

2011

1321

razy

czytano

3240/4401

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.