Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

12 września  oddana została do użytku inwestycja pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Częstochowskiej, Warszawskiej i 3-go Maja łączących drogę wojewódzką DW 789 z drogą krajową DK1 w Koziegłowach wraz z remontem kanalizacji deszczowej”.     Inwestycja polegała na przebudowie 1 600 mb dróg gminnych, w tym: 1200 mb ul. Częstochowska (595055S) i 400 mb ul. 3-go Maja (595074S) oraz wykonaniu ronda na rozwidleniu ulic Częstochowskiej (595055S) i Warszawskiej, chodników i wjazdów na posesje. W zakresie branży kanalizacji deszczowej dla tych dróg gminnych, przedsięwzięcie objęło również  wykonanie: kanału deszczowego wraz z przykanalikami deszczowymi, studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych ściekowych z osadnikiem. Istniejące ciągi kanalizacyjne kolidujące z nowo wybudowanymi kanałami zostały zlikwidowane. Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50 %.

  Następna  zakończona inwestycja  to zadanie pn.  „Odbudowa drogi gminnej Koziegłowy – Wojsławice Małe "–odebrana 15.09.2011r. 
W ramach zadania wykonano jezdnię  z betonu asfaltowego o szerokości 4,00 m wraz z obustronnym poboczem z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m. Zakres robót objął również odbudowę istniejących dwóch przepustów.  Koszt tej inwestycji to  786 924, 27 zł  z czego 350 tys. to promesa na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa

 Ogłoszony został również przetarg na Remont drogi gminnej Koziegłowy - Wylągi Nr 595022S Etap I od km1+100 do km 2+100. W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m wraz z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego o szerokości 0,50 m. ta inwestycja finansowana ma być w całości  ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
 

26

WRZ

2011

2056

razy

czytano

3307/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.