Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowa schetynówka i siłownia zewnętrzna w Koziegłowach

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH ETAP II BEZPIECZEŃSTWO  DOSTĘPNOŚĆ  ROZWÓJ  w Koziegłowach
  Przebudowa ciągu dróg gminnych 595017 S i 595018 S w miejscowości Gniazdów, gmina Koziegłowy, powiat Myszkowski
30 listopada 2011r. wojewoda śląski zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wniosek złożony przez Gminę i Miasto Koziegłowy znalazł się znów w czołówce najlepiej ocenionych. Inwestycja pn  Przebudowa ciągu dróg gminnych 595017 S i 595018 S w miejscowości Gniazdów obejmuje wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o łącznej długości 1 429,4 m (ulica Centralna 724,60m, ul. Tęczowa 166,80m oraz ulica Wesoła 538,00m). Wzdłuż ul. Centralnej  do skrzyżowania z ul. Tęczową przewiduje się wykonanie obustronnych chodników z betonowej kostki brukowej. Na całym odcinku chodnik zostanie zabezpieczony od strony jezdni krawężnikiem drogowym betonowym, natomiast od strony posesji obrzeżem betonowym Na długości opracowania zaprojektowano także zjazdy indywidualne. Projekt przewiduje również budowę wpustów ulicznych z osadnikami, podłączonych przez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji deszczowej składającej się z studni rewizyjnych betonowych, przebudowę istniejącego przepustu, odbudowie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Szkolnej. Wykonanie zostanie również  oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - znaki zakazu, ostrzegawcze i  bariery ochronne. Inwestycja ta pozwoli na eliminację zastoisk wód opadowych oraz ubytków w nawierzchni, kolein i wyłomów co wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu, a w szczególności, działającej w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowych dróg Szkoły Podstawowej, świetlicy wiejskiej, punktu lekarskiego, punktu aptecznego, kościoła. Wartość planowanego zadania to 2 518 869 zł. Zmienione zasady Programu umożliwiają tylko 30% dofinansowanie inwestycji czyli 755 660 zł.
Siłownia zewnętrzna
W przyszłym roku w Koziegłowach powstanie również siłownia zewnętrzna. Inwestycja ta została wybrana do dofinansowania w ramach działania „Małe Projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Operacja pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na  obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości  Koziegłowy” zostanie zrealizowana w do końca  2012 roku. Polegać będzie na zakupie i montażu 6 urządzeń z 11 stanowiskami do ćwiczeń  na świeżym powietrzu: "motyl" - w połączeniu z ławką skośną, wyciskanie siedząc w połączeniu z wyciągiem  górnym, wioślarz w połączeniu z prasą nożną, orbitek eliptyczny w połączeniu z nartami  biegówkami, drabinka i podciąg nóg, rower. Przestrzeń, która będzie doposażona w nowe  urządzenia stanowić będzie dopełnienie istniejącej bazy rekreacyjno – sportowej przy placu zabaw i orliku, która  cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców gminy, okolicznych miast i miasteczek. Koszty kwalifikowane operacji: 37 770,66 zł, poziom dofinansowania: 25 000,00 zł. BK
 

06

GRU

2011

2090

razy

czytano

3299/4570

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.