Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, oraz radnej woj. Śląskiego Barbary Dziuk, odbyło się w dniu 11 stycznia br. spotkanie poświęcone budowie drogi powiatowej prowadzącej z Cynkowa do Zendka (3210S). Dziś droga ta choć zaznaczona grubą kreska na mapie ma status leśnej drogi pożarowej i musiałaby być zbudowana od podstaw. Uczestnikami spotkania w Koziegłowach, a później w Myszkowie była m.in.: Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Barbara Dziuk, burmistrzowie Koziegłów oraz Henryk Bonk - naczelnik Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa w Tarnowskich Górach, Grzegorz Czapla - wójt Gminy Ożarowice, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, wiceprzewodniczący Roman Waś, radny Leonard Jagoda a także starostowie powiatu myszkowskiego oraz radni powiatowi: Dorota Kaim – Hagar wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Piotr Kołodziejczyk
Temat, choć nie nowy, bo pierwsze rozmowy prowadzone były już 10 lat temu, teraz ma zyskać na przyspieszeniu. Oczkuje się, że Gmina Ożarowice i Powiat Tarnogórski podejmą prace projektowe na swoim terenie. Te oczekiwania nie są wygórowane, bo chodzi zaledwie o 300 metrowy odcinek z nowym mostem na rzece Brynicy. W tym miejscu rzekę da się jeszcze przeskoczyć, więc koszty mostu nie byłyby zbyt wielkie. Powiat myszkowski posiada już stosowną dokumentację i byłby w przyszłości liderem tego przedsięwzięcia. Wszyscy zgodnie podkreślili, że realizacja tego zadania możliwa jest tylko przy wydatnym wsparciu środkami Unii Europejskiej. Takie oferty dofinansowania na poziomie 85% pojawiają się w konkursach Urzędu Marszałkowskiego, jednak dziś, przy braku porozumienia z powiatem tarnogórskim nie spełniamy warunków, aby aplikować o te środki.
Spotkanie przyniosło w tej sprawie oczekiwany postęp. Najważniejszym uzgodnieniem było upoważnienie starosty myszkowskiego do przygotowania projektu wspólnego porozumienia. Ustalono też, że jego podpisanie powinno nastąpić już w lutym br.
Z roku na rok powstaje coraz silniejsza motywacja odbudowy tej drogi. Już dziś skrótem przez wieś Strąków, podróżują codziennie w obu kierunkach setki osób. Gmina Woźniki, choć, nie brała tym razem udziału w tych rozmowach jest tak samo zainteresowana jej budową. Przy okazji warto też dodać, że droga ta przebiega przez piękny obszar zwany Polskim Lasem i choć terytorialnie na mapie Gminy Koziegłowy, to gospodarczo na mapie Nadleśnictwa w Świerklańcu i powiatu tarnogórskiego.

Droga Koziegłówki-Osiek

W starostwie powiatowym odbyło się również spotkanie z udziałem z przedstawicielami naszej gminy, na którym omawiano możliwości złożenia wniosku na przebudowę drogi Koziegłówki - Osiek.
W grudniu ub.r. zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów drogowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat Myszkowski zamierza do końca stycznia złożyć wniosek o dofinansowanie tej inwestycji drogowej w Gminie Koziegłowy. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu radni podjęli decyzję o przeznaczeniu środków na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z inwestycją. Dofinansowanie sięga 85 % kosztów.
Jak podaje starostwo - szacunkowo droga ta kosztowałaby ok. 20 mln zł. Ostateczny koszt inwestycji będzie jednak znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargów, przy założeniu, że projekt otrzyma dofinansowanie. Zadanie należy rozpocząć najpóźniej w roku 2013. Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek między Koziegłówkami a Osiekiem do skrzyżowania na Koclin. W ramach tej przebudowy byłaby wykonana kompleksowa wymiana podbudowy, łącznie z budową chodników i i kanalizacją deszczową. Chodniki byłyby ułożone po jednej i po drugiej stronie w zależności od gęstości zabudowy.
Jeżeli składany przez powiat wniosek otrzyma dofinansowanie, to przebudowa drogi rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie 2013 roku. Gmina i Miasto Koziegłowy pokryje połowę wkładu własnego (czyli połowę z 15 % kosztów całej inwestycji, a także wybuduje na tym odcinku kanalizację sanitarną w drugiej połowie 2013r. „Posiadamy dokumentację techniczną. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina rozpocznie procedury związane z wyborem wykonawcy i następnie roboty budowlane” – powiedział burmistrz Jacek Ślęczka .
 

17

STY

2012

1460

razy

czytano

3301/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.