Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

16 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

      W dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 15.00
 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie 

 16 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

5. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/X/07 Rady GiM Koziegłowy z dnia 29 czerwca 2007 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i zasad ich przyznawania.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad 16 Sesji. 
 

18

STY

2012

1684

razy

czytano

3284/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.