Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

O tym jak odczarowano szarą rzeczywistość w Lgocie Górnej

Projekt „Odczaruj szarą rzeczywistość – cykl zajęć artystycznych i wyrównawczych dla uczniów Zespołu Szkół w Lgocie Górnej” realizowany w latach 2011 – 2012 w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Kwota dofinansowania Projektu opiewała na ponad 413 tys. złotych, a był przeznaczony dla uczniów I, II i III etapu edukacyjnego.

Realizowany w latach 2011 – 2012 w Zespole Szkół w Lgocie Górnej Projekt „Odczaruj szarą rzeczywistość …” skoncentrowany był w głownie na zajęciach z uczniami. I tak w ciągu tego okresu zrealizowano m.in.120 g. zajęć ogólnorozwojowych, 900 g. wszelkiego typu zajęć wyrównawczych, po 60 g. zajęć kół: dziennikarskiego, plastycznego, teatralnego, 120 g. zespołu instrumentalnego, a 100 g. przeznaczono na wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów.

W zajęciach uczestniczyło 263 uczniów. Umożliwiliśmy uczniom udział w wielu zajęciach. Do ich realizacji zostały opracowane programy, dbano też o ich atrakcyjny przebieg, wykorzystując m.in.: Internet, programy multimedialne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż frekwencja na zajęciach była wysoka, co świadczy o zrozumieniu zasadności uczestnictwa w nich.

Niezwykle popularnymi i lubianymi zajęciami były spotkania zespołu instrumentalnego. Efekty tego przedsięwzięcia mieliśmy okazję podziwiać w czasie szkolnych uroczystości, kiedy to uczniowie prezentowali swoje pierwsze i późniejsze, doskonalsze umiejętności, a także podziwiać na co dzień w czasie organizowanych wystawek. Były one także prezentowane w budynku urzędu gminy. Te niezwykle barwne pamiątki z zajęć projektowych jeszcze długo zdobić będą nasze szkolne korytarze.

Na długo w naszej pamięci zostaną występy naszego koła teatralnego. Poza umiejętnościami aktorskimi zachwycają nas przepięknie przygotowane scenografie.

Sprawnie działało koło dziennikarskie. Przeglądając kolejne numery gazetki szkolnej widać wyraźnie przyrost umiejętności redaktorskich uczniów, a zbiór 15 numerów pisma to doskonały pamiętnik z życia szkoły.

Uczestnicy zajęć projektowych mogli skorzystać z 4 interesujących wyjazdów. 46 uczniów udało się do Teatru Roma w Warszawie na spektakl „Mały Książę”. Do Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej pojechało również 46 uczniów. Zwiedzili oni zaplecze teatru oraz uczestniczyli w spektaklu Mr Scrooge. Członkowie koła dziennikarskiego zwiedzili Kraków, uczestniczyli w lekcji muzealnej. Ostatni wyjazd, do Częstochowy, to dodatkowy bonus dla wszystkich chętnych. Skorzystało z niego 89 uczniów. W pamięci wszystkich uczestników pozostanie wspomnienie pięknego spektaklu teatru tańca. Poznano postać Haliny Poświatowskiej, zwiedzając jej dom – muzeum i słuchając opowieści brata pisarki. Grupa starszych uczniów poznała nieznane zakątki Jasnej Góry.

Ciekawą ofertę dla wszystkich chętnych uczniów przygotowano w postaci 2 edycji konkursów plastycznego i czytelniczego. Zachęceni atrakcyjnymi nagrodami w postaci tabletów, aparatów fotograficznych, urządzeń wielofunkcyjnych, radiomagnetofonów, MP 3, MP 4, ramek do zdjęć. Uczniowie w każdej kolejnej edycji coraz chętniej deklarowali uczestnictwo w konkursach. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali ponadto ciekawe upominki.

Wszyscy nauczyciele starali się w czasie zajęć projektowych stosować interesujące formy pracy – zabawę, ćwiczenia praktyczne, zajęcia terenowe, wykorzystywali tablice interaktywne, programy multimedialne, Internet

Zorganizowane zostały 2 spotkania z pisarzami. Uczniowie mieli okazję poznać Pana Marcina Pilisa – utalentowanego i uznanego już młodego pisarza mieszkającego w Myszkowie oraz nieco egzotyczną postać pani Elżbiety Bednarczyk – mieszkanki Częstochowy i Australii.

Dwa lata różnorodnych zajęć i form aktywności przyniosły zauważalne efekty: wzrost poziomu samooceny u uczniów, podniesienie umiejętności pracy w grupie, sumienności, punktualności, wzrost aktywności na zajęciach, wzrost czytelnictwa, wzrost zainteresowań czasopismami i wzrost ich wypożyczeń, zmniejszenie liczby uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi, zmniejszenie liczby spóźnień, ucieczek, godzin nieusprawiedliwionych, to wreszcie 15 wydanych numerów gazetki „LUZAK”, występy koła teatralnego i publiczne wystąpienia zespołu instrumentalnego.

Cennym efektem realizacji projektu jest wzbogacenie bazy szkoły poprzez zakup: tablic interaktywnych, mikroskopów, odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego, instrumentów muzycznych, książek do biblioteki itp. Uczniowie chętnie korzystają z nowego sprzętu.
 Podczas grudniowej konferencji podsumowującej przedstawione zostały wszystkie efekty zrealizowanego projektu zaproszonym gościom i rodzicom. Dla uczniów przygotowano również "słodki" poczęstunek . Odbył się również koncert zespołu
instrumentalnego oraz występ koła teatralnego.

Dla osób realizujących projekt niezwykle ważna jest informacja zwrotna od beneficjentów - uczniów, którzy w ankiecie ewaluacyjnej najliczniej podkreślili, że uczestnictwo w projekcie pozwoliło im: poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, przezwyciężyć trudności w nauce, rozwijać zainteresowania, zamiłowania i talenty, miało wpływ na rozwój aktywności i pozwoliło zaprezentować swoje możliwości. Myślimy, że to bezcenne i mające wpływ na dalszą karierę szkolną doświadczenia.
A. Polak – koordynator projektu
 

18

STY

2013

1125

razy

czytano

2566/4112

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.