Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

31 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

16 maja 2013 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 31 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy  kadencji 2010 -2014  z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach i podziale zysku.
9.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy  za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1)przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania ,
3)opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium ,
4)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ,
5)opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium,
6)dyskusja,
7)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.
8)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2012 rok.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12.Interpelacje i zapytania radnych. 
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad 31 Sesji.
 

 

06

MAJ

2013

1353

razy

czytano

2975/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.