Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną

Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej I Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki
„Z KOPYTA” organizowanej przez  Gminę i Miasto Koziegłowy

 

I  Zamawiający:

Gmina i Miasto Koziegłowy
Plac Moniuszki
42-350 Koziegłowy
NIP 577 19 52 310, Tel 34 3141219 wew.120

II Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie obsługi gastronomicznej przez podmiot wspierający podczas I  Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z KOPYTA” polegająca na:

- dystrybucja piwa w kubkach jednorazowych ( po uprzednim zezwoleniu na sprzedaż alkoholu z Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy) oraz napojów niealkoholowych, (w tym ławy i stoły dla uczestników),
- sprzedaż dań grillowych, zup oraz dań typu Fast Food w naczyniach jednorazowych,
- zapewnienie namiotów z zadaszeniem nad widownią (przed sceną) dla co najmniej  500 osób.

III Termin i miejsce organizacji imprezy:

 I Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z KOPYTA” 18-20 września 2015 r. Kompleks rekreacyjno – sportowy Gniazdów ul. Lipowa 8 , 42-350 Koziegłowy

 IV Zakres obowiązków oferenta:

- posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów zezwalających na prowadzenie tego typu usług ( koncesja  / licencja na sprzedaż alkoholu), - posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej i przeszkolonej grupy pracowników wykazującej się wysoką kulturą osobistą i schludnym wyglądem oraz odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi przez stację sanitarno- epidemiologiczną,
- rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.


V Niezbędne elementy oferty:

Oferta musi zawierać:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym ofertą ( kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- przedstawienie udokumentowanego doświadczenia (referencje) w przeprowadzeniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych ( co najmniej 3 imprezy ).

Oświadczenie oferenta, w którym zostanie zawarta wysokość proponowanej kwoty wpłaconej na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy za podpisanie umowy na wyłączność obsługi gastronomicznej imprezy wymienionej w punkcie II.

VI Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie MGOPK w Koziegłowach, przy ulicy Żareckiej  28  do dnia 28.08.2015r. w zaklejonych kopertach z napisem „ Oferta na wyłączność w zakresie obsługi gastronomicznej imprezy I Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z KOPYTA” organizowanej przez  Gminę i Miasto Koziegłowy”.

VII Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać od Członka Komitetu Organizacyjnego - dyrektor MGOPK w Koziegłowach oraz pod numerem telefonu  34  3141 268.

VIII  Sposób wyboru oferty:  

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających wymagania postawione w zapytaniu.

O wynikach oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie.

Oferty złożone w niniejszym zapytaniu nie podlegają zwrotowi.

 Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłączenie rozeznania na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

 

 

17

SIE

2015

2235

razy

czytano

2517/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.