Skróty klawiszowe:

Własna firma szansą

Strona główna » Aktualności » Własna firma szansą

wielkość tekstu: A | A | A

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została wybrana w trybie konkursu ogłoszonego przez Instytucję Pośredniczącą RPO WSL - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - do realizacji projektu „Własna firma szansą na pracę”.
Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dla poddziałania 7.3.3. Promocja zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest uruchomienie na terenie województwa śląskiego działalności gospodarczych przez 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 50 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych w jednym z 11 śląskich powiatów, w których sytuacja na rynku pracy jest relatywnie najtrudniejsza (Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, powiaty: będziński, zawierciański, żywiecki, częstochowski, kłobucki, myszkowski).

FRDL planuje realizację następujących działań w projekcie:
- Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
- Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 22700,00 zł,
- Wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo-doradczej (wsparcie finansowe pomostowe podstawowe/przedłużone w wysokości 1750,00 zł miesięcznie)
- Wsparcie finansowe na realizację dodatkowych szkoleń/kursów zawodowych (zgodnych ze ścieżką zawodową opracowaną z doradcą zawodowym).

Termin realizacji projektu: 01.09.2016-30.04.2018 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pański w Katowicach, ul. Mariacka 1. Informacji nt. projektu udziela Magdalena Szot dostępna pod nr telefonu 32 206 80 39, 32 206 98 43 wew. 27 oraz adresem mailowym firma@okst.pl. Informacje dostępne są także na stronie internetowej projektu www.firma.okst.pl. Rekrutacja do projektu została rozpoczęta. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu: www.firma.okst.pl, w zakładce dokumenty do pobrania.

czytano: 1306 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2017-01-23 11:41:40

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody