Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w

CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie

przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony

"setki tysięcy" przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają

identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają

szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich

żadnej modyfikacji.

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze

względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w

tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do

wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających

numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie

tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania

przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego

czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny

CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem

jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował

się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer

PESEL.

Prosimy o uspokojenie przedsiębiorców i przekazanie im rzetelnej informacji w tym względzie. Mimo

licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

17

MAJ

2018

1037

razy

czytano

1811/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności