Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jubileusz 100-lecia OSP Siedlec Duży

14 sierpnia 2018 r. odbył się Jubileusz 100-lecia działalności jednostki OSP Siedlec Duży. Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. w Kościele Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy św.  Uczestnicy uroczystości przeszli z kościoła na teren strażnicy OSP.

Na początku meldunek o gotowości pododdziałów do udziału w uroczystościach złożył dowódca uroczystości dh Mariusz Dotkuś. Raport przyjął Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Zdzisław Ucieklak. Później nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt  i odśpiewanie hymnu RP.

Prezes OSP w Siedlcu Dużym Piotr Golis dokonał oficjalnego otwarcia uroczystość i powitał zaproszonych gości: Wicewojewodę Śląskiego Mariusza Trepkę, w zastępstwie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej – Wiesławę Machura – Radną Powiatu Myszkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Zdzisława Ucieklaka, Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie: Zastępcę JRG młodszego brygadiera Dariusza Sobocińskiego, Przedstawiciela Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Częstochowie kapitana Jarosława Opiłka, wiceprezesów Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Koziegłowach dh. Jacka Sularza oraz dh. Grzegorza Grabińskiego, Komendanta Gminnego dh. Antoniego Łuszczyka, Przedstawiciela nadleśnictwa Złoty Potok, leśniczego Artura Psiuka, Księży: dziekana dziekanatu Koziegłowskiego ks Tomasza Nowaka, Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ks Mieczysława Droździka oraz księdza-seniora Józefa Wachowskiego, Radnych Powiatu Myszkowskiego: Dorotę Kaim Hagar, Mariusza Morawca, Radnych Gminy i Miasta Koziegłowy, Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczkę wraz z jego zastępcą – Piotrem Kołodziejczykiem. Jako współgospodarzy uroczystości: Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Koziegłowach Zbigniew Polaka, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Renatę Garleja, Sołtysa Siedlca Dużego Czesławę Chwist, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym Renatę Sawicką, Orkiestrę pod batutą kapelmistrza Henryka Nowaka, strażaków z jednostek gminnych i przybyłych gości.

Dh Kamil Kozak z OSP Siedlec Duży przedstawił bogatą historię jednostki, jej dokonania i zasługi,. Następnym punktem uroczystości była dekoracja sztandaru OSP Złotym Znakiem Związku, nadanym Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odczytał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Jacek Ślęczka, Burmistrz GiM Koziegłowy. Dekoracji sztandaru dokonali: Wicewojewoda Śląski dh Mariusz Trepka oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, dh Zdzisław Ucieklak.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym została również odznaczona Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Dekoracji sztandaru OSP Siedlec Duży tym zaszczytnym odznaczeniem dokonał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk. Po wręczeniu odznaczeń nastąpiła prezentacja udekorowanego sztandaru przed frontem pododdziałów.

Na wniosek Burmistrza GiM Koziegłowy, Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Śląskiego odznaczył Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” Prezesa OSP Siedlec Duży dh. Piotra Golisa. Odznaczenie wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Stanisław Gmitruk.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało odznakę „Strażak Wzorowy” druhnom: Dominice Supierz, Sandrze Matyji i Sylwii Kaim. W dowód uznania za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Koziegłowy i działalności społecznej zostali uhonorowani pamiątkowym medalem przez Burmistrza Jacka Ślęczkę i Przewodniczącą Rady GiM  Koziegłowy, Joannę Kołodziejczyk następujący członkowie honorowi OSP Siedlec Duży: dh Zygmunt Piotrowski, dh Wiesław Dotkuś, dh Eugeniusz Kluza, dh Eugeniusz Zwolski.

Następnie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez druhów z OSP w Siedlcu Dużym tablicy pamiątkowej w hołdzie strażakom-założycielom i kontynuatorom działalności OSP w Siedlcu Dużym bezinteresownej pomocy bliźniemu i społeczeństwu w 100 rocznicę powstania OSP.

Po tej części uroczystości samochód pożarniczy lekki kwatermistrzowski Ford Transit został przekazany nieodpłatnie jednostce OSP Siedlec Duży przez Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk Mariusza Mazurka z Aresztu Śledczego w Częstochowie. Wcześniej Prezes OSP Siedlec Duży zwrócił się do księdza proboszcza i księdza-seniora o poświęcenie samochodu. Formalnego przekazania samochodu dokonali: w imieniu Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie, ppłk. Mariusza Mazurka – kapitan Jarosław Opiłka oraz Burmistrz Jacek Ślęczka.

Na zakończenie uroczystość głos zabrał Prezes OSP w Siedlcu Dużym dh Piotr Golis, który podziękował zaproszonym gościom, osobom i firmom wspierającym działalność OSP. W sposób szczególny podziękował Paniom z Siedlca Dużego, które od początku wspierały OSP i służyły jej pomocą. Po nim głos zabrali zaproszeni goście, życząc druhom-ochotnikom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności i sukcesów w kolejnych działaniach i przedsięwzięciach. Po zakończenie oficjalnej części obchodów odbył się występ Kabaretu z Konopi i zabawa taneczna.

 

24

LIP

2018

1520

razy

czytano