Skróty klawiszowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w nowym budynku

Strona główna » Aktualności » Ośrodek Pomocy Społecznej w nowym budynku

wielkość tekstu: A | A | A

Przedstawiciele Gminy i Miasta Koziegłowy oraz wykonawcy dokonali 28 maja 2020 r. czynności odbiorowych budynku komunalnego przy Placu Moniuszki w Koziegłowach, w którym dawniej znajdowała się poczta. Nowo wybudowany obiekt będzie siedzibą Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GminnoMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy zdewastowanego budynku (pustostanu) na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji określonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku. Zakres projektu obejmował również dostawę i montaż wyposażenia (środków trwałych), zagospodarowanie przyległego terenu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej osób zamieszkujących rewitalizowany obszar na terenie Gminy Koziegłowy, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

czytano: 1013 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-06-08 10:37:12

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody