Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ośrodek Pomocy Społecznej w nowym budynku

Przedstawiciele Gminy i Miasta Koziegłowy oraz wykonawcy dokonali 28 maja 2020 r. czynności odbiorowych budynku komunalnego przy Placu Moniuszki w Koziegłowach, w którym dawniej znajdowała się poczta. Nowo wybudowany obiekt będzie siedzibą Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby GminnoMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy zdewastowanego budynku (pustostanu) na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji określonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku. Zakres projektu obejmował również dostawę i montaż wyposażenia (środków trwałych), zagospodarowanie przyległego terenu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej osób zamieszkujących rewitalizowany obszar na terenie Gminy Koziegłowy, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

08

CZE

2020

1857

razy

czytano

1223/4572

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.