Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy przegłosowali 29 stycznia uchwałę budżetową na rok 2021.

Łączna kwota dochodów budżetowych na rok 2021 wynosi 91 mln 618 tys. 906 zł, wydatki bieżące to 72 mln 120 tys. 421,59 zł, a wydatki majątkowe - 19 mln 498 tys. 485 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu w 2021 r. wynosi 96 mln 831 tys. 602, 96 zł z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 68 mln 395 tys. 247,96 zł, z czego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych to 40 mln 170 tys. 933,00 zł

b) dotacje na działania bieżące to 3 mln 902 tys. 400 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych to 23 mln 165 tys. 913 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 to 656 tys. 001,96 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego to 500 tys. zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 28 mln 436 tys. 355 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 mln 436 tys. 355 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 1 to kwota 22 mln 281 tys. 690 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu roku 2021 w kwocie 5 mln 212 tys. 696,37 zł. Pokrycie deficytu planowane jest przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub działania finansowanego z udziałem tych środków w/w wysokości 416 tys. 881,37 zł oraz kredytem w kwocie 4 mln 795 tys. 815 zł.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. ustalono na 19 mln 994 tys. 665 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu na 2021 r. ustalona została na 7 mln 546 tys. 881,37 zł, a łączna kwota rozchodów na 2 mln 334 tys. 185 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 110 tys. zł, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 220 tys. zł.

04

STY

2021

824

razy

czytano

1058/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.