Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

31 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 25 listopada

Porządek obrad 31 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 25 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję
na dzień 25 listopada 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza GiM Koziegłowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy dla sportowców za wysokie wyniki sportowe oraz wysokości tych nagród.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia poboru i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenie inkasentów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Koziegłowy w latach 2022-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Koziegłowy do klastra energii pod nazwą „Klaster Synergii Powiatu Myszkowskiego”.
16. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad 31 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

15

LIS

2021

353

razy

czytano

584/4401

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.