Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

44 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 15 grudnia

Porządek obrad 44 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 15 grudnia 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) na wniosek Burmistrza GiM Koziegłowy, zwołuję na dzień 15 grudzień 2022 r. o godz. 14,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLIV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad 44 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

GRU

2022

338

razy

czytano

386/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.