Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

48 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 48 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLVIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowej Kuźnicy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

10. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022.

11. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok.

12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zakończenie obrad 48 Sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

21

MAR

2023

340

razy

czytano

165/4401

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.