Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

54 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 26 października

Porządek obrad 54 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 26 października 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 26 października 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LIV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy .

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (obręb Rzeniszów, Wojsławice, Siedlec Duży).
8. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla wybranych obszarów.
10. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych (zg. z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym).
11. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad 54 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

17

PAŹ

2023

278

razy

czytano

168/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.