Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt grantowy smart village w Gminie Koziegłowy

 
Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" realizuje projekt grantowy pt. Inteligentne wsie w Partnerstwie Północnej Jury- przygotowanie koncepcji smart village ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 . W ramach projektu grantowego planowana jest realizacja zadań polegających na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi na obszarze działania Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury".
 
W ramach realizacji projektu grantowego zaplanowano następujące zadania:
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miasta Żarki oraz wsi Zaborze i Ostrów
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru obejmującej miejscowości Janów, Ponik i Złoty Potok
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Koziegłowy, Mysłów, Pustkowie Lgockie, Lgota Nadwarcie i Pińczyce
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru obejmującego miejscowość Lelów, Staromieście, Ślęzany
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Niegowa, Mirów, Bobolice, Ogorzelnik
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru sołectwa Przyrów
* Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi dla obszaru Żarki Letnisko i Poraj
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Cegielnia, Kuchary, Mokrzesz, Mstów, Wancerzów, Zawada
* Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Olsztyn, Kusięta, Krasawa, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie w gminie Olsztyn
 
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Przygotowanie przez grantobiorców koncepcji smart village na obszarze działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” uwzględniających innowacyjne podejście i wykorzystujących lokalne zasoby a także efektywne i niestandardowe rozwiązania problemów dotykających społeczność lokalną oraz szans jakie przez nimi stoją.
 
Pierwsi grantobiorcy z gminy Koziegłowy, Poraj i Żarki mają już za sobą spotkania warsztatowe z udziałem lokalnej społeczności w trakcie których jest dokonywana analiza potencjału obszaru objętego koncepcjami, mocnych, słabych stron, szans i zagrożen, określane projekty, które są odpowiedzią na zdefiniowane lokalne potrzeby mieszkańców. Spotkania są moderowane przez przestawicieli Fundacji Fundacja Socjometr; p. Pawła Jaśkiewicza i Adama Dąbrowskiego. Celem opracowanych koncepcji jest wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu.
 
Rozwiązania te będą: uwzględniać użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy, wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej.
 
W dzisiejszych spotkaniach licznie wzięli udział mieszkańcy, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele rady sołeckiej i sołtysi, radni, przedstawiciele NGO (w tym przedstawiciele KGW, OSP, Fundacji i Stowarzyszeń), a także przedsiębiorcy. W trakcie spotkań o planach w zakresie koncepcji smart village w nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 rozmawiał Dyrektor Biura Stowarzyszenia PPJ - p. Jerzy Motłoch. Spotkania były doskonałą platformą do dyskusji nad określeniem lokalnego potencjału i kierunków rozwoju małych ojczyzn.
 
Dziękujęmy za udział w spotkaniach, efektywne dyskusje i wnikliwe wnioski.
 
Źródło: Partnerstwo Północnej Jury

20

MAR

2024

334

razy

czytano

43/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.