Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

16 września 2008r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 24 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

 
Podczas Sesji Rada podjęła następujące uchwały:

- w sprawie: nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy i Miasta Koziegłowy” Pani Benignie Bulanda w uznaniu zasług i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy, a zwłaszcza miejscowości Pińczyce, za kultywowanie wartości humanistycznych, a także wkład włożony w edukację szkolną i pozaszkolną młodzieży. Pani Benigna Bulanda we wrześniu br. obchodzi swoje setne urodziny.
-  w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy.
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na likwidację szkód spowodowanych przez Trąbę powietrzną. Bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości po 10.000 zł przyznana została dla Gmin Herby i Niegowa.
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla szpitala powiatowego SP ZOZ w Myszkowie. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła Uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (tomografu Komputerowego) dla Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Myszkowie.
- w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Koziegłowy umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa (modernizacja) boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach”.
- w sprawie: Przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011.
- w sprawie: Przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2011.
- w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Siewierz.
Rada Gminy i Miasta Koziegłowy pozytywnie zaopiniowała wniosek o uznanie za ochronne lasów własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Siewierz.
- w sprawie: Przystąpienia Gminy i Miasta Koziegłowy do Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury.
- w sprawie: Podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 – 2009.
- w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.
Z porządku obrad wykreślone zostały punkty w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Cynków i Koziegłówki. 

17

WRZ

2008

2228

razy

czytano

3878/4449

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.