Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Z wizytą w Vatra Dornei na BukowinieW ramach porozumienia zawartego w Koziegłowach, w dniu 6 grudnia 2007 r. o partnerstwie miast: Vatra Dornei w Rumunii i Gminy i Miasta Koziegłowy, w dniach 18 - 22 września 2008r, w tym przepięknym miasteczku rumuńskim, przebywała delegacja Gminy Koziegłowy pod przewodnictwem Burmistrza Jacka Ślęczki oraz Przewodniczącej Rady Joanny Kołodziejczyk wraz z Zespołem Pieśni i Tańca "Koziegłowy" oraz przedstawicielami Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Delegacji towarzyszył Konsul Honorowy Rumunii z Katowic, Władysław Mirota wraz z małżonką.Wyjazd miał na celu zacieśnienie współpracy i udział w Dniach Miasta Vatra Dornei.
Delegacja uroczyście została przywitana, w zabytkowym gmachu Primăria Municipiului Vatra Dornei,  przez władze miasta na czele z Primarem Ioan Moraru.
Przedstawiciele władz z Koziegłów uczestniczyli w specjalnej sesji Rady Miasta, o charakterze podniosłym, z udziałem delegacji z miasta Floreşti /Rep. Mołdawia. W sesji brali udział deputowani do Parlamentu Rumunii, przedstawiciele władz woj. Suceava, przedstawiciele biznesu, kultury.  

 


 

 


Zespół folklorystyczny Koziegłowy wystąpił w strojach ludowych, zaś burmistrz Jacek Ślęczka zaprezentował delegację i nakreślił cel współpracy a następnie z  przewodniczącą Joanną Kołodziejczyk, przekazali  prezenty i pamiątki.  W wieczornym  koncercie na scenie przy Str. Mihai Eminescu  wstąpił Zespół Pieśni Tańca Koziegłowy przy licznej publiczności, wśród której polska delegacja spotkała się z ogromną życzliwością . Okazało się, że mieszka tam wiele osób o korzeniach polskich.

 Następnego dnia dla całej delegacji z Polski została zorganizowana wycieczka po ziemi bukowińskiej trasą Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc - Suceviţa - Solca - Cacica - Voroneţ - Vatra Dornei, a w tym: zwiedzanie Monastiri Mlodoviţa i Monastiri Suceviţa (klasztory zbudowane przez Stefana Wielkiego i jego następców, w podzięce za wygrane wojny z Turkami. Powstałe w XV-XVI wieku kuszą kunsztownymi freskami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz świątyni,  przedstawiające sceny z Biblii).Podczas zwiedzania Kościoła Rzymsko - Katolickiego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej /kopia wizerunku/będącego centralnym punktem religijnym i patriotycznym mniejszości polskiej w Rumunii, (Kościół powstał z ofiar Polaków, głównie górników z pobliskiej kopalni soli. Jego poświęcenie nastąpiło w roku 1810.  Papież Jan Paweł II podniósł kościół do godność „bazyliki mniejszej”), ciekawym akcentem w było uczestnictwo całej delegacji w ślubie Rumunki z Polakiem Emilem Ostrowskim.Członkowie delegacji nie tylko uczestniczyli w mszy  świętej a także złożyli życzenie młodej parze  i przekazali symboliczny prezent weselny.
Późnym wieczorem delegacja polska zorganizowała w Hotelu "wieczór polski" z akcentami polskim tj. symboliczne potrawy polskie i występ zespołu w strojach ludowych. W wieczorze brali udział: władze miasta na czele z primarem,  radni, przedstawiciele instytucji kultury, oświaty, ludzie biznesu a także członkowie zespółu Dorna Dorului na czele z Dumitru CANDREA.
W niedzielę 21 września, odbyło się spotkanie władz miasta Koziegłowy w Klubie Dzieci i Uczniów.Gospodarze/dyrektor Vasile MOROŞAN i poszczególni profesorowie/ zaprezentowali jakie funkcje spełnia klub w formie klaso-pracowni i zespołów o specjalnościach: malarstwo, rzeźba, tkactwo artystyczne, muzyka i taniec ludowy /nauka gry dla młodzieży/, muzyka lekka, sporty zimowe, carting, informatyka, budowa zespołów elektroniki, zasady korzystania przez młodzież /zapisy podobnie jak do szkoły, co tygodniowe zajęcia, dziennik zajęć i ocen itp., zasady finansowania, - finansowanie przez Ministerstwo Edukacji, nadzór merytoryczny ze szczebla wojewódzkiego.Klub jest modyfikacją byłego Domu Pioniera  w czasów komunistycznych. Obecnie nosi nazwę, Clubul Copiilor şi Elevilor.
W tym dniu odbyło się, również  spotkanie władz miasta Vatra Dornei z burmistrzem  Koziegłów a także z burmistrzem miasta Floreşti z Rep. Mołdawii ,  celem oceny współpracy i określenia oczekiwań stron. Po spotkaniu, burmistrz Floreşti Iurie ŢAP, wystąpił do burmistrz J. Ślęczki z propozycją współpracy łącznie z zaproszeniem Zespołu Pieśni i Tańca a także władz Koziegłowy, do Floreşti.
Cała delegacja podobnie jak społeczność lokalna, uczestniczyła w imprezach Dni Miasta, jak: wystawa mistrzów ludowych, prezentacja rękodzielnictwa młodzieży, koncerty małych grup, biesiady itp. Imprezy odbywały się przede wszystkim na  głównym deptaku miasta i wyłączonej specjalnie  z ruchu kołowego ulicy tranzytowej str.  Mihai Eminescu a także w parku zdrojowym.W głównym koncercie na zakończenie Dni Vatra Dornei,  jako pierwszy po Zespole Dorna Dorului wystąpił z godzinnym programem Zespół Pieśni i Tańca Koziegłowy. Zespół z Koziegłów spotkał się z aplauzem publiczności i okrzykami "Polonia".
Późnym wieczorem specjalnie dla delegacji polskiej, strona rumuńska,  zorganizowała w Hotelu "wieczór bukowiński". W wieczorze brał udział: viceprimar miasta, radni, przedstawiciele instytucji kultury, ludzie biznesu a także cały zespół Dorna Dorului na czele z jej kierownikiem Dumitru Candrea. Koncertowała orkiestra rumuńskiego zespołu.Przed wyjazdem do Polski, w poniedziałek, młodzież z zespołu Pieśni i Tańca Koziegłowy oraz władze gminy Koziegłowy, uczestniczyli w  spotkaniu w Liceum Ogólnokształcącym  z dyrekcją (dyr. Mihai ŢARCĂ) i profesorami przy udziale młodzieży rumuńskiej. Następnie młodzież rumuńska zaprosiła do jednej z klasy, polską młodzież, gdzie bez udziału dorosłym prowadzili rozmowy. W tym czasie, dyrekcja Liceum z władzami Koziegłów omawiała zasady wymiany młodzieży (zielone szkoły, program Sokrates –Comenius).
Oficjalne pożegnanie miało miejsce  w Primarii z władzami miasta i delegacją Floreşti.Pożegnania osobiste przed wyjazdem, zwłaszcza młodzieży z zaprzyjaźnionych zespołów, było wyjątkowo serdeczne.
Dzięki takim spotkaniom mieszkańcy gmin mają możliwość zarówno poznania kultur innych krajów jak i zaprezentowania własnego dorobku parterom zagranicznym. Rozwijać współpracę w formie przedsięwzięć wspierających i umacniających pomyślny rozwój gospodarczy i wychowawczo-edukacyjny obydwu Stron w takich dziedzinach jak: kultura, sport, turystyka, kształcenie specjalistyczne, szkolnictwo, gospodarka (małe i średnie przedsiębiorstwa), rozwój regionalny, ochrona środowiska oraz wymieniać się doświadczeniami.Partnerstwo, szczególnie z krajami Unii Europejskiej pomaga w przygotowaniu młodszych pokoleń do życia w warunkach nowej, zjednoczonej Europy. Pozwala jednocześnie przełamywać dawne uprzedzania i buduje nową jakość współpracy międzynarodowej. Uczy nas tolerancji i szacunku dla człowieka, niezależnie skąd pochodzi i jakim mówi językiem.
Szczególne podziękowania skierowane są do Konsula Honorowego Rumunii z Katowic, Władysława Miroty  oraz jego małżonki. Dzięki jego wiedzy o Rumunii, wspaniałemu przekazowi oraz życzliwości i profesjonalizmowi, odległy kraj stał się dla nas bardzo bliski,  Poznaliśmy wspaniałych ludzi, a to co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy pozostanie na zawsze w naszych sercach.
BK

 

26

WRZ

2008

1829

razy

czytano

3961/4533

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.