Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

218 540,00 zł na edukację przedszkolną w Gminie Koziegłowy

W dniu 21.10.2008 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach zostały umieszczone wyniki konkursu w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, gdzie Gmina Koziegłowy otrzymała dofinansowanie na projekt „Edukacja przedszkolna i aktywizacja uczniów niepełnosprawnych kluczem do sukcesów życiowych i zawodowych dzieci Gminy Koziegłowy” w kwocie 218 540,00zł.

Niniejszy program jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie rodziców zamieszkujących wiejskie tereny Gminy Koziegłowy edukacją przedszkolną swoich dzieci. Pierwsze kroki związane z rozwojem edukacji przedszkolnej podjęte zostały w czerwcu kiedy to Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę o możliwości utworzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych działających na terenie gminy. Rok Przedszkolaka ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji oraz planowana reforma oświaty czyli obniżenie wieku obowiązku szkolnego do lat 6, wzmogły znacząco oczekiwania rodziców dzieci przedszkolnych. Konkurs ogłoszony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach umożliwi rozpoczęcie działalności oddziałów już w tym roku. Projekt przewiduje przeprowadzenie akcji uświadamiająco-promującej zalety edukacji przedszkolnej dla rodziców, zorganizowanie zajęć dla dzieci nie korzystających do tej pory z edukacji w przedszkolu, zorganizowanie badań logopedycznych dla dzieci 5 letnich a przede wszystkim wyposażenie oddziałów. Poza zadaniami z zakresu wychowania przedszkolnego drugim istotnym elementem programu jest wsparcie dzieci w oddziałach zerowych i kształcenia zintegrowanego.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III oraz w oddziałach „0”  szkół podstawowych.

Następnym elementem programu jest wsparcie i wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych na każdym etapie edukacyjnym poprzez zorganizowanie zajęć dodatkowych z udziałem uczniów niepełnosprawnych. Przewidziano kilka programów do realizacji: program zajęć rekreacyjno – sportowych, program edukacji ekologicznej, program edukacji patriotycznej oraz program zajęć artystycznych. Programy te będą realizowane we wszystkich szkołach na terenie gminy. BK

23

PAŹ

2008

2133

razy

czytano

3817/4401

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.