Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

31 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 29 stycznia 2008 r. podczas 31 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy podjęte zostały uchwały:
- w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2008 - 2013.
-  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury przy ulicy Żareckiej 28 w Koziegłowach” w wysokości 359 523,00 zł.  wraz z odsetkami 30 300,00 zł. Spłata pożyczki  nastąpi  w latach 2010 - 2013 z dochodów własnych Gminy i Miasta Koziegłowy. Po spłacie  50 % zaciągniętej pożyczki, Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałych 50 %
- nie została podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze względu na brak wyroku Sądu Administracyjnego w sprawie wzniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
 - w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie dotyczącej likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.
-  podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 18/IV/06 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, zmienionej uchwałami Rady Gminy i Miasta Koziegłowy: Nr 68/IX/07 z dnia 25 maja 2007 r. oraz Nr 98/XI/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej, Pana Leonarda Jagody, na wniosek   Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej na Przewodniczącą Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej wybrano Radną Panią Mirosławę Juda.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 83/X/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i zasad ich przyznawania. §1 ust. 1 otrzymał brzmienie:
„Przewodniczącemu Rady – 105% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem”. W § 2 wprowadzono zmiany; „ W przypadku gdy miesięczna dieta przysługująca radnemu, zgodnie z § 1 uchwały, przekraczałby maksymalną dietę przysługującemu radnemu, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej diety przysługującej radnemu, wówczas radny otrzymuje dietę w wysokości maksymalnej, określonej w § 3 w/w Rozporządzenia”.


05

LUT

2009

1526

razy

czytano

3754/4396

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.