Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

21.12.2009r. – 20.01.2010r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia

Partnerstwo Północnej Jury przy ul. Kościuszki 7, Złoty Potok (budynek Zespołu Szkół im. W.Szafera), 42-253 Janów w godz. 8.00 – 15.00. Zło

żenie wniosku potwierdza się na jego

kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD ipodpisane przez osob

ę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data

wpływu do biura Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.

Tryb składania wniosków:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie

internetowej www.jura-ppj.pl oraz na stronie samorządu województwa śląskiego

www.prow.silesia-region.pl

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój

mikroprzedsi
ębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(Dz. U. Nr 139 poz. 883 z póź. zm.)Wnioski wraz z zał

ącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch

egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD.

Wersja elektroniczna winna zawiera
ć tylko wypełniony formularz wniosku o przyznanie

pomocy (bez załączników) .

Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój

mikroprzędsiębiorstw” stosowane przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią

Rozwoju (LSR) dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na

stronie www.jura-ppj.pl oraz na stronie samorządu województwa śląskiego

www.prow.silesia-region.pl oraz w LSR Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji „Tworzenie i rozwój

Mikroprzedsiębiorstw” przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w Konkursie nr 1/2009/P w ramach działania „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiebiorstw” na rok 2009 wynosi 90 000 zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50 %

kosztów kwalifikowalnych operacji poniesionych przez beneficjenta, a całkowity planowany

koszt operacji wynosi nie wi
ęcej niż 300 000 tys. złotych.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela LGD Stowarzyszenie Partnerstwo

Północnej Jury w biurze: ul. Ko
ściuszki 7, Złoty Potok, 42- 253 Janów , tel. 034 327 89 43;

e-mail: ppj@janow.pl

10

GRU

2009

1237

razy

czytano

3482/4311

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.