Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Wykorzystanie środków finansowych zaplanowanych na inwestycje gminne za 2022 r. oraz informacja o pozyskanych środkach finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania w 2022 roku.

Wykonano zadania:

1. Droga gminna Cynków ul. Graniczna  - wartość: 3 256 821,52 zł (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. w wysokości 1 585 793,00 zł

2. Oświetlenie uliczne Siedlec Duży ul. Sportowa - wartość: 185 990.82 zł (środki własne)

3. Oświetlenie uliczne Rzeniszów ul. Rzewnego - wartość: 42 258,18 zł (środki własne)

4. Oświetlenie uliczne Koziegłowy ul. Rosochacz - wartość: 99 219,70 zł (środki własne)

5. Oświetlenie uliczne Mysłów ul. Rędzińska - wartość: 86 816,01 zł (środki własne)

6. Oświetlenie uliczne Nowa Kuźnica ul. Słoneczna - wartość: 120 314,18 zł (środki własne)

7. Oświetlenie uliczne Lgota Nadwarcie ul. Akacjowa - wartość: 200 916,52 zł (środki własne)

8. Oświetlenie uliczne Gniazdów ul. Szkolna - wartość: 30 652,51 zł (środki własne)

9. Oświetlenie uliczne Cynków ul. Działkowa - wartość: 156 900,00 zł (środki własne)

10. Oświetlenie uliczne Pińczyce ul. Stawowa - wartość: 73 300,00 zł (środki własne)

11. Oświetlenie uliczne Stara Huta ul. Cicha - wartość: 66 500 zł (środki własne)

12. Przebudowa drogi gminnej w m. Oczko ul. Miła, drogi gminnej ul. Leśna w m. Lgota Nadwarcie wraz z przebudową skrzyżowania  z  ul. Miłą w m. Oczko i ul. Akacjową w m. Lgota Nadwarcie - Droga nr 595028S - wartość: 1 594 841,99 zł (środki własne)

13. Oświetlenie uliczne Lgota Górna- Lgota Mokrzesz od stacji transformatorowej w Lgocie Górnej do Lgota Mokrzesz (deptak) - wartość: 20 000 zł (środki własne)

14. Przebudowa drogi gminnej Gniazdów ul. Słoneczna – Koziegłowy Wylągi wraz z odcinkiem drogi wzdłuż kompleksu rekreacyjno – sportowego i toru T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów - wartość: 2 989 542,29 zł; (zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 773 640 zł

15. Termomodernizacja budynku szkoły w m.  Winowno ul.  Szkolna 1 wraz z montażem OZE - wartość 1 125 958,64 zł (zadanie dofinansowane ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie 2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs - w wysokości 774 376,59 zł