Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Przebudowa drogi gminnej nr 595031S Koziegłówki ul. Kłodówka - Lgota Górna, ul. Jurajska

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 4 367,80 m., szerokość jezdni wynosi 5,5 m. Obustronne utwardzone zostały pobocza o szer.0,75 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 614 888,43 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3 467 594,00 zł, a z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczono na ten cel 4 414 294 zł.

Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Koziegłowy

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Stara Huta: długość odcinka około 276,80 m., szerokość jezdni
zmienna 3,4-4,0 m, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji - 547 010,16 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Przejazdowa w miejscowości Koziegłowy: długość odcinka około 93,15 m, szerokość jezdni
zmienna 3,4-5,0 m, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 m. Koszt inwestycji - 304 851,96 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Walentego w miejscowości Miłość: długość odcinka około 96 m, szerokość jezdni
zmienna 3,5-5,5 m, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego o szerokości 0,75 m. Koszt inwestycji - 235 084,72 zł.

4. Remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II w m. Gliniana Góra: długość odcinka 1700 m., szerokość jezdni 5 m, pobocza o szer.0,5 m. Koszt inwestycji:  952 857,79 zł.

Zakup autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

Koszt autobusu wniósł 549 810,00 zł zł brutto. Gmina pozyskała dofinansowanie z PFRON w wysokości 330 tys. zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Pozostała kwota w wysokości 219 810 tys. zł to wydatek z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Siedlec Duży

Zadanie dofinansowane ze środków:
1) Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości: 300 000 zł
2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 345 000 zł
3) Dotacja budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości: 130 000 zł
4) Środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń w wysokości: 175 000 zł
Razem środki przewidziane na realizację zadania w wysokości 950 000 zł

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Winowno

Zadanie dofinansowane ze środków:

1) Gmina i Miasto Koziegłowy - 400 000 zł

2) NFOŚiGW/WFOŚiGW - 350 000 zł

3) Ślaski Urząd Marszałkowski - 200 000 zł

Razem środki przewidziane na realizację zadania w wysokości 950 000 zł

 

Rozpoczecie inwestycji pn. "Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych"

Inwestycja obejmuje budowę żłobka wraz z OZE, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup wyposażenia, budowa miejsc postojowych oraz zagospodarowanie otoczenia. Realizacja inwestycji jest konieczna ze względu na całkowity brak infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy. W otoczeniu planowanego żłobka znajduje się zdegradowany teren wraz z budynkiem wymagającym przebudowy i modernizacji, który będzie zapleczem funkcjonalno-użytkowym i administracyjnym żłobka, co pozwali na stworzenie przestrzeni służącej zaspokojeniu potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie m.in. opieki, edukacji, wychowania.

Koszt inwestycji: 16 098 117,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu: Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 9 800 000,00 PLN, co stanowi 60,88 %  wartości Inwestycji.