Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór na listę rezerwową do udziału w projekcie:
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych mieszkańców, w ramach wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Koziegłowy – lata 2018-2019”

 

 

KOTŁY NA EKOGROSZEK

Nabór od dnia 3 lipca 2019 r., nabór zostanie zamknięty, po uzyskaniu odpowiedniej liczby uczestników przewidzianych do udziału w Projekcie, niezbędnej do osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i efektu ekologicznego. O wpisaniu na listę rezerwową decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Każdy uczestnik Projektu musi spełnić następujące warunki:

w terminie od dnia naboru należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42 – 350 Koziegłowy, w godzinach pracy Urzędu, prawidłowo wypełnione oraz podpisane następujące dokumenty: wniosek o udział w Projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z umową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, (wzór dokumentów do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy) oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek, nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły brać udziału w projekcie, w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na realizację zadania.

 

Wnioski mogą składać:

osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno – bytowych mieszkańców.

budynek mieszkalny w którym realizowany będzie projekt musi być: zlokalizowany na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, stale zamieszkały, posiadać warunki techniczne umożliwiające realizację Projektu.

Osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy  oraz Zespołu Usług Komunalnych w szczególności z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz nieczystości.

Poniżej Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy określające szczegółowe zasady naboru na listę rezerwową wraz z załącznikami.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.