Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Narodowe Święto Niepodległości w Markowicach

11 listopada, w tym roku, był dniem podwójnego świętowania w Gminie Koziegłowy, a zwłaszcza w Markowicach, gdzie odbyły się główne uroczystości. Do Markowic zjechały delegacje z całej gminy Koziegłowy oraz zaproszeni goście aby uczestniczyć w  uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, a jednostka OSP Markowice jeszcze bardziej podniosła swój standard działania dzięki nowoczesnemu pojazdowi, który oficjalnie został w tym dniu im przekazany. Po uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. kapelana Kazimierza Świerdzę oraz ks. Ks. Wojciecha Ignasiaka, młodzież szkolna z Cynkowa, Koziegłów i  Markowic zaprezentowała program historyczny przygotowany przez Ilonę Żyłę, Danutę Bajor oraz Jolantę Nowak – Wojdas. Kwiaty pod krzyżem, złożyły delegacje władz samorządowych Gminy,  druhów OSP, Policji i harcerzy. Następnie poczty sztandarowe OSP, mieszkańcy oraz goście  przemaszerowali do strażnicy w Markowicach, gdzie odbyły się dalsze uroczystości poprowadzone przez Prezesa OSP Markowice Grzegorza Grabińskiego. W tym dniu odznaczeni zostali również druhowie za wysługę lat w OSP. Z rąk burmistrza,  Prezesa Gminno - Miejskiego Związku OSP RP w Koziegłowach Jacka Ślęczki, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Zdzisława Ucieklaka oraz Sekretarza Gminno - Miejskiego Związku OSP Tadeusza Tomczyka odznaczenia otrzymali: za 10 lat wysługi -  Łukasz Lipecki,  za 5 lat; Piotr Rusek, Marcin Czerwik, Michał Huras, Mariusz Lipecki, Mateusz Grabiński, Sebastian Pęczek. Następnie kapelani poświecili nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, który został uroczyście przekazany prezesowi OSP Markowice Grzegorzowi Grabińskiemu przez przewodniczącą  Rady GiM Joannę Kołodziejczyk, burmistrza Jacka Ślęczkę oraz  Prezesa ZP OSP Zdzisława Ucieklaka i Komendanta PSP w Myszkowie Dariusza Cabana. Całkiem nowy, średni  mercedes ratowniczo – gaśniczy, zakupiony został dla Jednostki dzięki dofinansowaniu od Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 200 tys. zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 50 tys. zł i  Gminy i Miasta Koziegłowy w kwocie 349 940,00 zł. Jednostka OSP w Markowicach , która powstała w 1917 roku z inicjatywy mieszkańców, od 1997r należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Aktualnie liczy 41 członków.  Oprócz przeprowadzanych akcji ratowniczych, bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym Markowic i całej Gminy. Druhowie, dobrze wyszkoleni dbają o strażnicę, sprzęt i wyposażenie. Organizują pokazy pożarnicze dla młodzieży szkolnej, uczestniczą i zabezpieczają pielgrzymki i uroczystości parafialne, a także organizują akcje pomocowe (zbiórki i wyjazdy z darami do Wilkowa w 2010r). „Są solidnym fundamentem Polskiej historii, kultury i tradycji, dzięki  humanitarnej służbie, poświęceniu i trwaniu w pełnej gotowości na swoich posterunkach, na przestrzeni dziejów, zdobywając  sobie szacunek i uznanie społeczeństwa - powiedział min. burmistrz Jacek Ślęczka.  „ Cieszy mnie fakt, ze Państwa uroczystość połączona jest z przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Markowicach. Gratuluję Państwu tej inwestycji. Jestem przekonany, że nowy pojazd będzie dobrze służyć, podnosząc skuteczność akcji ratowniczych. Należy pamiętać, że inwestycja w nowoczesny sprzęt jest inwestycją w bezpieczeństwo publiczne”- napisał min. w liście gratulacyjnym, Marszałek Województwa Śląskiego, Adam Matusiewicz. W uroczystościach uczestniczyła również Prezes MBS w Myszkowie Zofia Jakubczyk,  Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego komendy Powiatowej Policji w Myszkowie podkomisarz Sławomir Zagrobelny, kierownik posterunku w Koziegłowach Zbigniew Berski, wiceprezes Gminno - Miejskiego Związku OSP, wiceprzewodniczący Rady GiM Jacek Sularz, wiceprzewodniczący Rady GiM Roman Waś, sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Komendant Gminno – Miejskiego  Związku OSP Antoni Łuszczyk radni gminni i powiatowi, wszystkie jednostki OSP z Gminy Koziegłowy, Gminna Orkiestra Dęta oraz lokalna społeczność. BK

Jednostka OSP w Markowicach serdecznie dziękuje
Marszałkowi Woj. Śląskiego ,Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta
Koziegłowy Joannie Kołodziejczyk, całej Radzie Gminy, Burmistrzowi
Jackowi Ślęczce, Pani Prezes MBS w Myszkowie Z. Jakubczyk, Panu W.
Kowalczykowi, właścicielom Firmy Margos  oraz księżom kapelanom
Kazimierzowi  Świerdzy,  R. Rajczykowi, ks. W. Ignasiakowi oraz
wszystkim osobom i instytucjom wspierajacym Ochotnicza Straż Pożarną

14

LIS

2011

2883

razy

czytano