Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Aktywna wieś nowe umiejętności nowe perspektywy

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustkowiu Lgockim we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Koziegłowy zrealizowała projekt pn. „Aktywna wieś - nowe umiejętności, nowe perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Projekt trwał od lipca do września i wzięło w nim udział 12 mieszkańców z Gminy i Miasta Koziegłowy.
W ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń teoretycznych, na których uczestnicy nabywali wiedzę teoretyczną z zakresu robót budowlanych, a następnie na szkoleniach praktycznych zdobywali praktyczne umiejętności w zakresie docieplania budynków.
Na zakończenie projektu odbyło się seminarium informacyjne dotyczące korzyści wynikających z udziału w programach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas trwania szkoleń dopisywała pogoda, dzięki czemu zajęcia praktyczne mogły odbywać się na zewnątrz.
Realizacja projektu miała za zadanie wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy podnosili problemy niskiej aktywności zawodowej i związaną z tym potrzebę poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje i umiejętności, a także wzrosła ich motywacja, szansa na znalezienie pracy oraz świadomość na temat korzyści płynących z podnoszenia poziomu wiedzy i edukacji. Uczestnicy projektu w ramach wdzięczności za możliwość uczestnictwa w nim wyszli z inicjatywą dokończenia ocieplania budynku Remizy OSP w Pustkowiu Lgockim. Zarząd OSP w Pustkowiu Lgockim pragnie serdecznie podziękować osobom, bez których realizacja projektu nie była by możliwa. W sposób szczególny dziękuje Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy Jackowi Ślęczce, Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy na czele z Przewodniczącą Rady Joanną Kołodziejczyk, Radnemu Marcinowi Będkowskiemu, Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Wojciechowi Pichecie, Radnemu Powiatowemu Piotrowi Kołodziejczykowi, Pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
oraz Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego Mariuszowi Kleszczewskiemu i Prezes Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie Zofii Jakubczyk.Na uznanie zasługuje również duże poświęcenie i zaangażowanie przy realizacji projektu członków Zarządu OSP w Pustkowiu Lgockim: Prezesa Mariana Łabusia, Zastępcy Prezesa Mariana Matyja, Naczelnika Łukasza Chachulskiego i Skarbnika Zdzisława Cesarza.

17

PAŹ

2013

2718

razy

czytano

2714/4400

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.