Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informujemy, że Gmina Koziegłowy przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- redukcji zużycia energii finalnej

- poprawy jakości powietrza

- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

- termomodernizacje budynków

- wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii

- działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

- modernizacja oświetlenia ulicznego

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta skierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także do instytucji, zakładów oraz przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.

Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Miasta i Gminy Koziegłowy, bądź pobrać z udostępnionych poniżej załączników.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet.

16

LIS

2015

2159

razy

czytano

2547/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.